Финансиране чрез европейски програми

Възможност за закупуване на професионално оборудване със средства от европейските фондове.

Осигуряваме връзка с наши партньори консултанти с дългогодишен експертен опит, които ще ви консултират на всеки етап от кандидатстването до успешното управление и приключване на проекта.

Подходящи програми за кандидатстване през програмен период 2014-2020г:


4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

6.4 ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г.


 
Архив на машини Графичен дизайн: Румен Димитранов Изпълнение: Васил Колев
Начало
Контакт
Референции
Нашите съвети
Ново