Съвети

Защо да изградим перално стопанство?

Автономност

 • Когато ХОТЕЛЪТ е пълен или ПРЕДПРИЯТИЕТО работи на пълни обороти, обществените перални, които ползвате за външна услуга, работят на предела на капацитета си.
 • Прането от обществената пералня се връща обработено при вас не непременно когато ви е нужно, а когато е готово.

Сигурност в качеството на изпиране и използваните препарати

 • Стойността на комплектите бельо в един хотел е между 30 и 300 хиляди лева и тази инвестиция може да бъде унищожена само за една година при неправилно пране.
 • Когато видите 10% от бельото си в негоден за употреба вид, можете да очаквате, че до един месец това ще се случи и с останалите 90%.
 • Често се случва хавлиите да миришат на хлорна белина или в края на сезона да „виждате“ през тях.
 • По-луксозно обзаведени хотели, използващи фино бельо с висока стойност, често не могат да се доверят на външни перални поради специалните изисквания за перално третиране на тези тъкани и риска за тях. Същото се отнася в още по-голяма степен за БОЛНИЦИТЕ поради хигиенни съображения.

Ниска себестойност

 • Средната себестойност на един килограм обработено пране е максимум 60% от пазарната цена на услугата. Бърза възвращаемост на инвестицията - 2 до 3 години.

При избор на доставчик имайте предвид:

 • Отношенията между инвеститор и доставчик на перално оборудване трябва да бъдат партньорски, а не просто между търговец и клиент. Машините се експлоатират така, че ще работим заедно години наред и трябва да си сърудничим от самото начaло.
 • Когато избирате доставчик, проверете внимателно от колко време е на пазара и потърсете референции.
 • Проверете не само какъв е срокът на гаранцията, но и какво влиза в нея.
 • Най-ниската цена рядко е най-добрага.
 • При изчисляване на капацитета на пералното трябва да се вземе под внимание честотата на смяната на бельото. Ако заложим всекидневна смяна,а всъщност то се сменя веднъж на два или три дни, грешката ще бъде много голяма.
 • Евентyални бъдещи промени в дейността на един хотел, например добавяне на допьлнителни стаи, СПА и пр., трябва да бъдат предвидени още при проектирането на пералното стопанство.
 • В пералното стопанство трябва задължително да има контролни уреди, дори това да не е регламентирано от нормативите. Само така всеки мениджър може да си направи ясна оценка колко вода u електроенергия се изразходва за един килограм пране.
 • Задължително извършвайте контролно измерване на всеки артикул в средата на сезона. С течение на изпирането теглото му олеква, така че едно измерване ще ви позволи по-правилно да натоварвате машините и да избегнете работата им на 80% от капацитета.
 • Време за пране = време за сушене = време за гладене. Това е формулата, при която пералното стопанство ще работи, без да има недообмислени ситуации и проблеми.

При избор на перално оборудване обърнете внимание на:

 • експлоатационна надеждност
 • технически характеристики
 • оптимално съотношение цена-качество
 • срок на доставка
 • готовност на доставчика да осиryри монтирането, качествено гаранционно и извънгаранционно обслужване

Подробна статия на тема „Перално стопанство“, публикувана в професионално издание и базирана на опита на нашите консултанти можете да прочетете ТУК.


НОРМАТИВНИ УРЕДБИ


НАРЕДБА № 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ<br>НАРЕДБА № 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ
НАРЕДБА № 12/16.11.2018г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИНАРЕДБА № 12/16.11.2018г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ

 
Архив на машини Графичен дизайн: Румен Димитранов Изпълнение: Васил Колев
Начало
Контакт
Референции
Нашите съвети
Ново